Til hytteeiere i Vestre Slidre

Vestre Slidre kommune vil informere om beitende husdyr, som benytter våre naturressurser og som pleier vårt kulturlandskap.

  • Vis hensyn til beitende husdyr.
  • Ikke oppsøk storfeflokker. Ku med kalv kan reagere aggressivt hvis ukjente er for nære.
  • Hund skal holdes i bånd. Kommunen har utvidet båndtvang, fra 1.april til 10.oktober.
  • Hvis storfe vil angripe hund, så slipp hunden løs.
  • Det er ikke lov å sette opp strømførende gjerde rundt eiendom hvis det ikke er daglig tilsyn.

Observeres skadde eller syke husdyr så ta kontakt med:
 

Mattilsynet: 22 77 89 33                           

Beitelag:

  • Baklia v/ Knut Hande               917 97 991
  • Syndin v/ Bente Marie Myhre  952 11 013
  • Murkelie v/ Steinar Kvåle        928 91 245

 

Vi ønsker alle en god sommer! :)
God tur i vårt fjellområde, i samspill med beitende husdyr og ville dyr.

Hilsen
Vestre Slidre kommune
Landbrukskontoret