Til hytteeiere i Vestre Slidre

Vestre Slidre kommune vil informere om beitende husdyr, som benytter våre naturressurser og som pleier vårt kulturlandskap

Tips når du ferdes i områder med husdyr på beite: 

  • Vis hensyn til beitende husdyr.
  • Ikke oppsøk storfeflokker. Ku med kalv kan reagere aggressivt hvis ukjente er for nære.
  • Hund skal holdes i bånd. Kommunen har utvidet båndtvang, fra 1.april til 10.oktober.
  • Hvis storfe vil angripe hund, så slipp hunden løs.
  • Ønsker du å lære mer kan du lese KUVETTREGLENE

Observeres skadde eller syke husdyr så ta kontakt med
Mattilsynet på tlf. 22 77 89 33                         

Beitelag:

  • Baklia v/ Knut Hande, tlf. 917 97 991
  • Syndin v/ Ola Bakke, tlf. 918 87 294
  • Murkelie v/ Steinar Kvåle, tlf. 928 91 245

 

Vi ønsker alle en god sommer!
God tur i vårt fjellområde, i samspill med beitende husdyr og ville dyr.

 

Hilsen
Vestre Slidre kommune
Landbrukskontoret