Bonden sitt nettverk

Målet med “Bonden sitt nettverk”, er å gje bonden ein tryggare kvardag. Bonden eller pårørande kan ta kontakt med  “Bonden sitt nettverk” for å få hjelp til å løyse ulike problem og utfordrande hendingar.  

“Bonden sitt nettverk” kan og ta kontakt med bonden for å undersøke om vedkommande har det bra. Dei kan hjelpe til å løyse eventuelle problem på eit tidleg tidspunkt for å forhindre ei større krise.

Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommune har gått saman om å danne eit lågterskeltilbod  for å forebyggje psykisk uhelse i landbruket, og eit sikkerheitsnett hvis ein bonde kjem ut for ei ulykke.

Les meir her (PDF, 70 kB)

Bonden sitt nettverk

Bonden sitt nettverk
Kontakt Telefon
Landbrukskontoret v/Anne Marie Mørstad 909 44 807
Veterinærvakt i Vang og Vestre Slidre 613 43 990
Psykisk helse 991 17 810
Lege Marit Tuv 975 66 647
Vestre Slidre avløysarlag 480 31 345