Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet sine sider kan du no hente ut oppdatert Informasjon om klimabetinga skader i landbruket.

 

Jordbruksforetak kan gjevast erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Då det stadig kjem nye oppdateringar og endringar, rår me alle til å gå inn på Landbruksdirektoratet sine sider slik at de no kan finne oppdatert informasjon. De er og velkomne til å kontakte oss på Landbrukskontoret i Vestre Slidre dersom de har spørsmål.