Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Korn og gras - Klikk for stort bileteLandbruksdirektoratet sine sider kan du no hente ut oppdatert Informasjon om klimabetinga skader i landbruket.

Jordbruksforetak kan gjevast erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Då det stadig kjem nye oppdateringar og endringar, rår me alle til å gå inn på Landbruksdirektoratet sine sider slik at de no kan finne oppdatert informasjon. De er og velkomne til å kontakte oss på Landbrukskontoret i Vestre Slidre dersom de har spørsmål.

Kontaktinfo

Anne Marie Mørstad
Jordbruksrådgjevar
E-post
Telefon 61 34 51 38