Grøfting

I jordbruksavtalen ble det vedtatt å øke satsene for tilskudd til drenering.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving, utgjør 4 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar. Søknaden med grøfteplan må sendes til kommunen før tiltaket vert påbyrja.