Landbruksvegar

Landbruksvegar er bilvegar og traktorvegar, også skogsvegar, som vert bygde i samsvar med såkalla normalar for landbruksvegar fastsett av Landbruks- og matdepartementet, og enklare vegar som er naudsynlege for landbruksverksemda.

Skal du byggja landbruksveg, må du søkja kommunen på eige skjema som ligg på Landbruksdirektoratet.no.

Søknaden skal enten behandlast etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar eller etter plan- og bygningslova.