Produksjonstilskott

Produksjonstilskudd er en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Du må ha organisasjonsnummer og drive jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer.

Typar tilskott

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Søknad sendes to ganger i året:

 • 15. mars (kun husdyr)
 • 15. oktober

Det er krav om gjødselplan og journal over plantevernmidler.