Sjukdomsavløysing

Det er mulig å få dekket kostnader til avløsning ved egen eller barns sjukdom, samt ved svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertagelse.                  

Beregning av tilskudd tar utgangspunkt i dagsatser som er avhengig av typen og størrelsen på jordbruksforetakets produksjon. Det gis kun tilskudd til dokumenterte, faktiske utgifter.