Tomtekostnad - Sponbakkadn

SPONBAKKADN BUSTADFELT – PRISAR 2021

Tomtene har en gjennomsnitt størrelse på 1250 m²

 1. Tomtepris pr.tomt: kr 135.000,-   
   
 2. Dokumentavgift, 2,5 % av salgsverdi:  kr 3.375,-
   
 3. Tinglysning skjøte: kr 585,-
   
 4. Refusjon tomteteknisk arbeide: Gratis
   
 5. Oppmålingsgebyr (inntil 2000 m2) og tinglysingsgebyr = kr. 17.766,-
   
 6. Sum til Vestre Slidre kommune : kr 21.726,-
   
 7. Tilknytningsavgift strøm til Valdres Energi – Pris etter faktiske kostnader
   
 8. Tilknytningsavgift for vatn og kloakk (kr 65.088,- + mva): = kr 81.360,-