Valdres kommunale renovasjon

Valdres kommunale renovasjon (VKR) håndterar all renovasjon i Valdres.

Dette omfattar blant anna miljøpunkt og miljøstasjon, der du kan levere avfall/søppel.

Meir informasjon finn du på VKR sine sider: vkr.no