Om fakturering av renovasjon og slam-tenester

En liten tekst som sier noe om hvor folk henvender seg med fakturaspørsmål?

Renovasjonsgebyret faktureres herfra, det samme med slamgebyr. Gebyr for tømming av private slamanlegg  blir overført fra VKR til kommunen via fil.

 

Står et hus tomt over 1 år, så kan det søkes om fritak for renovasjon, feiing og tømming av slamtank. Også kommunale vatn- og avløpsgebyr kan det søkes om fritak.

 

Håper dette var litt forklarende, ellers bare spør i vei J