Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS

Interkommunalt samarbeid mellom 5 Valdreskommuner

Telefon/e-post:
Daglig leder/brannsjef: Laila Lien Østgård, tlf. 950 72 466, laila.lien@valdresbrannvesen.no

Avdelingsleder forebyggende: Vidar Nilssen, tlf. 901 76 584, vidar.nilssen@valdresbrannvesen.no

Avdelingsleder beredskap: Jan Arnstein Rustøe, tlf. 902 88 284, jan.rustoe@valdresbrannvesen.no

Heimeside: valdresbrannvesen.no

Artikkelliste

Kontaktinfo

Vakttelefon brann og redning
Telefon 90 51 19 55