Logo - SvarUT

Vestre Slidre tar i bruk tjenesten SvarUt for å sende post til innbyggerne på en sikker og rask måte. De som ikke er elektroniske vil fremdeles motta post på papir, men vi oppfordrer så mange som mulig til å bli med på den digitale bølga. Les mer om ordninga her!

Avrundingskonferanse 2018

På avrundingskonferanse om implementering av ny rammeplan 31.05.18  på Lillehammer hadde Vestre Slidre kommune stand. Der fekk vi vist fram arbeidet som har vorte gjort i barnehagane op fagområdet mengd, rom og form-realfag.

 

Hilde N Berg og Gunn Britt Haugrud stilte for Vestre Slidre saman med Gunhild Røyne.

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Kl. 16:16, 20. april: Det er gått to mindre jordras på oversiden av E16 ved Teigstolvegen i Lomen. Raset har ikke påvirket fremkommeligheten i området. Beboere i området er varslet om situasjonen.

Kommunen har vært på befaring i området og følger situasjonen videre. Geolog er kontaktet og vil være på stedet i løpet av fredag ettermiddag.

 

 

 

 

Sentralbordet i kommunen stenger hovednummeret (61 34 50 00) i lunsjpausen kl. 11.30-12.00.

Dei som treng hjelp frå servicetorget i same tidsrom kan framleis få det. Bruk bjella på disken om ingen er til stades, så kjem det nokon.

Endringa har trådt i kraft.

 

Barn fødd i 2012 skal starte i 1.klasse hausten 2018. Barn og føresette er velkomne til innskriving ved Vestre Slidre skule onsdag 7. februar. Alle vi er kjende med gjennom barnehagane får brev om tidspunkt. Andre må ta kontakt med skulen på telefonnr. 61345110.

 

Hugs å ha med opplysningar om personnummer til innskrivinga. Dersom nokon ikkje kan møte, ta kontakt med skulen.

Stolte bønder får blomar

Vestre Slidre kommune gratulerer Trine og Tom Andre Vistemyren med nytt mjølkerobotfjøs i Øyebygden. Sånne unge og driftige folk treng bygdene. Anne Marie frå landbrukskontoret og underteikna overrekte blomar og gratulerte på kommunen sine vegne.

Tekst: Eivind S. Brenna