Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Les meir om ordninga hos Innlandet fylkeskommune.

Vestre Slidre sin kommunale pris 2021, vert delt ut til eldskjelar/personar som har peika seg ut på ein positiv måte i kommunen vår. Prisen kan vera: -kulturpris –positivpris -landbrukspris-nyskapingspris- ungdomspris.

Har du ein kandidat du vil nominere til ein av desse prisane; ta kontakt med kulturkontoret i kommunen innan 1. september.

Vestre Slidre kommune; post@vestre-slidre.kommune.no

Kultrurkontoret ; 613 45 140 /915 20 590

Vi framskundar no dose 2 frå neste veke då vi kjem til å motta særs mange doser i veke 34.

Alle som skal ha dose 2, bes ringe Slidre legesenter 61344790 for avtale snarest.

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven? 25. august kl. 18.00 inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til et digitalt informasjonsmøte der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

 

Alt du trenger for å delta på møtet er et varmt hjerte og åpent sinn, samt en PC med nettilgang. En rådgiver fra fosterhjemstjenesten og en erfaren fostermor leder møtet og deler av sine erfaringer.

Påmelding og mer informasjon finner du på fosterhjemstjenestens nettsider

Fyrste skuledag for elevane er måndag 16. august.

Vestre Slidre skule:

Skulestart 08.45 med oppmøte i tildelte soner ute. Kva sone dei ulike klassene får, vil stå på facebooksida til Vestre Slidre skule.

Kulturskulen: fylgjer skuleruta

SFO: fylgjer skuleruta

 

Velkomen til eit nytt skuleår!

Ingebjørg Haugene får (endelig) Kulturprisen 2020. Det skjer på kulturkveld på Ristetun fredag 20. august kl. 19:00. Av omsyn til smittevern må vi ha påmelding. Dei næraste i floken er allereie invitert, men no kan vi opne for enda fleir. Har du lyst til å koma og heidre prisvinnaren kan du melde deg på til gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no eller på mob. 413 35 496. Fyrstemann til mølla.

Vi har mange ledige dosar allereie i morgon. Desse er øyremerkt innbyggjarar i Vestre Slidre som skal ha dose 1. 
Ta kontakt med Slidre legesenter på tlf 61344790 for å få time.

I løpet av veke 29 skal alle uvaksinerte i kommunen ha fått ei tekstmelding om at det er deira tur til å ta kontakt med legekontoret for å få den første koronavaksinen sin. Dei som ikkje har fått ei slik melding blir oppfordra til å ta kontakt med legekontoret snarast, slik at tidspunkt for vaksinasjon kan avtalast. Det føregår i hovudsak onsdagar i gymsalen i Vestre Slidre kulturhus, bruk inngangen på sida av kulturhuset.  
Barn og ungdom i alder 12 til 18 som er i risikogruppe pga. underliggande sjukdommar/tilstandar eller annan risiko for alvorleg sjukdom blir oppfordra til å ta kontakt med fastlegen sin for vurdering av moglegheit for vaksine.

Sjå og statusside for koronavirus.

På tiårsdagen avholdes det en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Etter at denne er over har Kirkerådet oppfordret alle landets kirker til å ringe med kirkeklokkene som en markering. Det oppfordres til å lytte og minnes.  

Med stønad frå Gjensidigestiftelsen, vart det i førre veke arrangert ei rekke aktivitetar for barn og unge i Vestre Slidre. «Full gass, lite brems og litt surr» inn i sommarferien!

Vi deler nokre bilete og sitat frå opplevingane.