Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00.

På dagsenteret for eldre har vi i mai hatt fleire konsertar. 

Onsdag 15. juni vil det bli arrangert velferdsmiddag for frivillige samt sumarfest for dagsenteret på Ristetun Grendehus kl. 12:00. 

Grilling ved Helle Kjøtt

Caroline Synvis syng og spelar

 

Påmelding skjer ved servicetorget på kommunehuset

Syndag 5. juni klokka 18.00 held den prisvinnande musikaren Iver Cardas konsert i Slidredomen

Datatryggleik for bedrifter ved IKT Valdres

og omdømmearbeid ved Valdres Næringshage

 

TID: 7. juni 2022 kl. 08.00 – 09.30.  Frukost startar kl 07.30 – merk tida!

STAD: Grendekafeen, Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 15

Bli med Frivilligsentralen på teatertur til Valdres Folkemuseum, utescena, og sjå Bjørn Skagestad som Erling Stordahl., Musiker Espen Leite.

Framover vil det bli noko redusert kapasitet ved Slidre legesenter grunna personalmangel, sjukdom og ferieavvikling blant tilsette.

I periodar kan det vera stor pågang på telefon. Vi oppfordrar alle som har moglegheit, til å ta i bruk digital kontakt via www.helsenorge.no. 
Dette gjeld ikkje ved behov for legehjelp som umiddelbar hjelp.

Vi håper på forståing for dette i ei svært spesiell tid for oss alle.

Ved umiddelbar legehjelp ring 116117 eller 113. 

I revidert forskrift om vatn- og avløpsgebyr i Vestre Slidre kommune, 20.12.2018, er det krav om at alle abonnentar som er kobla til kommunalt leidningsnett for vatn, skal ha montert vassmålar innan 01.01.2023.

Etter lenger tids jobbing frå fleire hald og god forståing frå Innlandet fylkeskommune, har vi endeleg fått på plass Kjeveortopedisk kontor i Fagernes – Tannregulering for Valdres. Dette vil spare mange frå lange og unødige reiser ut av regionen. 

 

Kulturskolen jobber jevnt og trutt hele året, men akkurat om våren er en spesiell tid for oss: Vi må gjøre folk oppmerksomme på det rikholdige tilbudet vi har i Vestre Slidre kulturskule! Søknadsfristen er rundt påsketider, og da er det fint å ha konserter i forkant av det.