Søndag 11.september blir bygget offisielt opna. Det skjer like etter gudstenesten i Slidredomen, som byrjar kl.11.00.

Sjå meir hjå informasjon her.

Vestre Slidre sin kommunale pris 2022, vert delt ut til eldskjelar / personar som har peika seg ut på ein positiv måte i kommunen vår. Prisen kan vera: -kulturpris –positivpris -landbrukspris-nyskapingspris- ungdomspris.

 

6., 7. og 8. klasse ved Vestre Slidre skule

hadde ein ein flott tur til Besseggen den

25. august.

Både politisk og administrativ leiing i Vestre Slidre kommune er svært nøgde med rapport om korleis norske kommunar er styrt.

Agenda Kaupang har gjennomført ei analyse av korleis norske kommunar er styrt. Sist onsdag offentleggjorde dei ein rapport der analysa og resultatet av den er presentert.  Offentleggjeringa vart gjort i samband med Arendalsveka.

Rapporten heiter «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2022». https://www.agendakaupang.no/2022/08/norges-best-styrte-kommuner-2022/

Agenda Kaupang tek utgangspunkt i tre overordna forhold:

 • Tenestekvalitet
 • Kostnadar
 • Finansar

Vestre Slidre kommune er stolte over å havne på 8.plass av alle landet sine kommunar i denne rapporten. På dei tre overordna forholda scorar Vestre Slidre særs godt på finansar samstundes med eit resultat litt i overkant av gjennomsnittet blant landets kommunar på tenestekvalitet og kostnadsnivå.

«Dette er ei god stadfesting på at vi har arbeida målretta og godt i fleire år», seier ordførar Haldor Ødegård.

 

Vi håper de alle har hatt ein fin sumar og er klare til nytt barnehage- og skuleår!

 • Fyrste barnehagedag er måndag 15. august.
   
 • Fyrste skuledag for elevane er måndag 15. august.

Vestre Slidre skule:
Skulestart 08.45 med oppmøte i tildelte soner ute. Kva sone dei ulike klassene får, vil stå på facebooksida til Vestre Slidre skule.

Kulturskulen:
fylgjer skuleruta

SFO:
fylgjer skuleruta

 

Landbruksdagen er ein møteplass som syner fram landbruket i Valdres.
Dagen er fylt med ei rekkje aktivitetar for heile familien.
Arrangementet er gratis. Velkomen til ein flott dag på Valdres Folkemuseum!

Barnehagen søkte og fekk midlar av Sanitetsforeininga til å reise meire på tur. Dei eldste ungane reiste med taxi til leikeparken på Vaset og kosa seg der heile dagen i fint vær, grilling, aktivitet og is til slutt. 

Vi rettar ein stor takk til Sanitetetsforeinga for at vi var på tur denne dagen og vi skal på fleire turar rundt om😉
 

 

Vestre Slidre hytteforening og Vestre Slidre kommune arrangerar i fellesskap eit sumarmøte på Syndinstøga. Frå kommunen kjem ordførar Haldor Ødegård og kommunedirektør Rolf Stalenget.

Program (kan bli endringar):

Vestre Slidre kommune:

 • VA på Syndin 
 • Kommuneplanen sin arealdel
 • Båndtvang og beitedyr
 • Mobilmast ved Sonjavarden
 • Spørsmål og svar

Vestre Slidre Hytteforening:

 • Kva og kven er VSHF, og kva gjer vi?
 • Kvislasyndin Hytteforening
 • Midtre Syndin Hytteeierforening
 • Spørsmål og svar

Vestre Slidre kommune markerte «Kva er viktig for deg?-dagen» onsdag 8. juni. Dagen markerast kvart år for å rette fokus mot det som er viktig i livet og kvardagen til den enkelte, og for å sikre gode pasientforløp i helsetenestene. Det å bli sett, høyrd, take på alvor og ikkje minst å kunne drive med meiningsfulle aktivitetar er viktig for mange.

 

Eit utval innbyggjarar i kommunen vart denne dagen spurd «Kva er viktig for deg?

Sjå vedlegg for å sjå kva dei svara: Kva er viktig for deg-dagen 2022 (PDF, 102 kB)

Hana har i dag bestått fagprøva og har nå fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. 

Vi gratulerer så mykje og ønsker deg lykke til i Slidre barnehage!