Det er i dag avdekka fleire nærkontaktar som har tilknytning til ulike klassetrinn ved Vestre Slidre skule og Slidre barnehage. 

Vestre Slidre skule:

Samtlige elevar og alle tilsette må i ventekarantene til vi får svar på prøvane sidan situasjonen er uoversiktleg. Vi vonar det blir med denne dagen, og avventar testing i større skala til vi ser om nokon av nærkontaktane er positive for covid-19. Nærare beskjed angåande onsdag 26.05.21 kjem i morgon kveld.  

Slidre Barnehage:

Det er i dag påvist fleire nærkontaktar knytta til Slidre barnehage. Sidan desse er på ulike avdelingar og avdelingane samarbeidar, blir heile barnehagen med born og tilsette sett i ventekarantene til vi får svar på prøvene. Nærare beskjed kjem så fort vi veit meir.

Det vart påvist eit nytt tilfelle i Vestre Slidre kommune 22.05. Personen sat allereie i karantene og tilfellet er knytta til utbrotet på Tasty House. Smittesporing førte kun til familiemedlemmer i karantene. Vi retestar mange i dag og i morgon, og reknar med at mange slepp ut av karantene etter pinse.

Det er i dag påvist ein ny smitta i Vestre Slidre kommune. Vedkommande hadde vore på Tasty House i helga.

Totalt har vi om lag 40 personer i karantene i Vestre Slidre i forbindelse med utbruddet på Tasty House. Dei fleste har testa negativt på den fyrste testen, men alle skal fullføre karantene og etter kvart retestast.

08:00

Salutt 

Flaggheising

 

11:15 oppmøte i Plassen for 1.-4. med Klassekorps og Vestre Slidre skulekorps.

Alle som skal levere barn med bil køyrer forbi inngangen på sjukeheimen, rundt Bergtun (grått og blått bygg) ned forbi plassen og slepp av barn ovanfor eller nedanfor innkjøringa til Plassen.

 

Dei som ikkje skal gå i toget men vil være i nærleiken oppmodast til å halde seg til nasjonale anbefalingar for smittevern. Kort fortalt: hald avstand og unngå for mange menneskjer på ein plass. Det er høve til å parkere på busslomma ved skolen, på grusbanen, og på parkeringsplasssen nord for Slidretun.

 

11:30

Fyrste Facebook-stream starter (Vestre Slidre kommune)

 

Toget går frå Plassen, stoppar og syng Ja vi elsker  (1. vers) utanfor sjukeheimen, går vidare til bautaen ved kyrkja.

Tale ved 9. klasse.

Heile Norge og toget syng Ja vi elsker (3 vers) kl. 12:00

Nesja krins spanderer is til alle i toget.

Kulturinnslag og tale av Haldor Ødegård inne i Slidredomen (utan publikum)

Fyrste Facebook-stream slutter

 

12:30

Oppstilling til «17.mai-fulji med køyredoninga» (sjå eige arrangement på kommunens facebook-side for detaljer og påmelding)

 

Ca 12:40: Andre Facebook-stream starter

 

13:00 Fulji sett seg i bevegelse: 25-30 km/h

Vi oppmodar folk om å pynte langs vegen og møte opp for å skape og kjenne på stemninga.

Slidre kl. 13:00 - Kvamshall ca.13.15 - Ristetun ca.13.25 - Johmsborg ca.13.45 - Skrøvik ca.14.00 - Røn ca.14.15 - Slidre ca.14.30

Andre Facebook-stream slutter

 

19:00 – 20:00

Felles sending på Facebook for heile Valdres med helsing frå ordførarane, stemningsrapportar frå alle kommunane, kulturelle innslag mm.

 

I dag har Slidre barnehage markert 17. mai, med alt som høyrer med på ein slik festdag. Vi starta med å gå i 17.mai- tog i nærmiljøet, med ein liten stopp utanfor sjukeheimen og Bergtun. Etterpå arrangerte vi 17.mai-leikar som ringspel, sekkeløp og tautrekking. Dagen vart sjølvsagt avslutta med pølser og is til alle! God 17. mai alle saman!

Det er ikkje påvist nye tilfelle av covid-19 i kommunen dei siste 14 dagane. Vi takker alle for god etterleving av råd og forståing for at dette er ein felles dugnad!

Kommunen anbefaler no alle å følgje nasjonale råd for smittevern framover frå 13.05.21.

Kommunale lokale, samfunnshus og treningsrom blir opna frå 18.05.21.

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder  i Vestre Slidre.  

Gode nyheiter, vi har ikkje fått fleire smitta i kommunen denne veka.

Heile skulen og kulturskulen går difor over på gult nivå frå måndag 10. mai.

Vi oppfordrar alle til å følgje råd og anbefalingar som ligg på vår koronaside.

Det har ikkje kome nye smittetilfeller i Vestre Slidre kommune gjennom helga.

Kommunen avsluttar krisestab, men ber alle følgje dei råd og anbefalingar som gjeld frå i dag.

Råd og anbefalingar, samt oppdatert informasjon ligg på vår koronaside.

Stortinget vedtok 23.02.21 å bevilge midlar til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt ramma av smitteverntiltak eller nedstengning, og som fell utanfor den statlige kompensasjonsordninga. Vestre Slidre kommune har motteke kr 500.000,- til fordeling i kommunen.