Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2020.

 

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-28/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-27/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

 

Kommunen får mange forespørslar om det er lokale restriksjonar i Vestre Slidre. Det korte svaret er at det er det ikkje, me følgjer nasjonale retningsliner. I den samanheng viser me til Folkehelseinstituttet som 21. april kom med nye råd om fritidsreiser innanlands. Du kan lese meir om det på FHI sine nettsider.

Frivilligsentralen har lenge hatt god hjelp av mange flotte folk frå bygda, som har stilt opp for å gjere kvardagen lysare for andre. Det vil i tida framover bli naudsynt å skåne ein del av desse fine folka, då dei dessverre tilhøyrar ei sårbar gruppe i relasjon til pandemien som rår. Det same gjeld for mange av dei som til vanleg nyttar Frivilligsentralen sine dagtilbod, dei kan ikkje samlast på ein stund enno.

Dette vil kunne by på nye moglegheiter og nye utfordringar på fleire frontar.

 

Frivillige lag, organisasjonar og arrangørar innan kultur kan no søke om kompensasjon for avlyste, utsette eller stengde arrangement grunna koronapandemien.

Her kjem siste nytt frå jorbruksavdelinga i Vestre Slidre.

 

Her kommer siste infoskriv frå Fylkesmannen i Innlandet om lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen

No er det mogleg å låne bøker, lydbøker og filmar på biblioteket.

Etter avtale kan du koma og få utlevert bøker, lydbøker og filmar utanfor biblioteket. Ta kontakt med biblioteket på telefon 61 34 50 39, eller send epost til folkebibliotek@vestre-slidre.kommune.no.

Vil du låne bøker til påske må du kontakte oss innan fredag 3.april.

Grunna smittevern ber vi om at folk ikkje leverer tilbake bøker de har lånt. Det vert ikkje sendt ut purringar.

Formannskapet har i vedtak 05.09.2019 (sak FS-56/19) samt i vedtak 31.01.2020 (sak FS-05/20) lagt ut kommuneplanens arealdel til 1.gongs offentleg ettersyn.