Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommuneoverlegen og kommuneleiinga tilrår ikkje at det vert gjennomført tradisjonelle juletrefestar rundt om i grendene no.

Dersom nokon ynskjer alternative arrangement må forslag til smittevernplan og beskrivelse av arrangementet sendast så snart som råd til kommuneoverlege Siw Fosheim Siw.Fosheim@vestre-slidre.kommune.no, med kopi til kommunalsjef oppvekst og kultur gunhild.royne@vestre-slidre.kommune.no

Ser du ei ung jente ved Grønsennknippa i Vestre Slidre som står og kallar på Randi, er det nok Synnøve Onstad Hjelle (27 år) du har treffe på.

For ordens skyld: Randi er ei ku.

Dei eldste barna i Røn naturbarnehage var med på julegrantenning ved Kiwi torsdag, i strålande sol og med besøk av nissen, sang rundt juletreet og godt med nissegraut var det også, som vi fekk av Bygdekvinnelaget. 

Viser til tidligere informasjon i avisa Valdres i form av pressemelding sendt ut tidligere i dag samt informasjon fra kommuneoverlegen om tre nye smittetilfeller. Disse var nært knyttet til et tilfelle meldt tidligere denne uken som ble smittet utenfor Valdres.

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 28. november 2020 i henhald til kommunelova § 14-3.

Frå januar 2021 vil Valdres Næringshage (VNH) vere fysisk plassert i kommunehuset i Vestre Slidre.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderar forskrifta for husholdningsavfall og slam for kommunane i Valdres.

Bufdir har lyst ut tilskotsmidlar til inkludering av barn og unge frå familiar råka av fattigdomsproblematikk.

Telenor skal bygge ut høghastigheitsbreiband i Valdres. Dei neste vekene vil ein representant frå Telenor besøke husstandar i utbyggingsområdet. Dei tek smittevern på alvor, og vil halde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom kvart besøk.