Dei aktuelle nærkontaktene som førte til at både Røn naturbarnehage og 2., 5. og 6. trinn ved Vestre Slidre skule vart sett i ventekarantene har testa negativt for covid-19.  Nærkontaktene skal oppretthalde sine karantener i 10 dager, men no kan vi opne hele skulen og Røn naturbarnehage frå og med i morgon, fredag 19. mars.
Vidare ventar me spent på alle prøver frå sjukeheimen, og me reknar med ei avklaring før helga. Alle bebuarar og alle tilsette har testa negativt på hurtigtesten.

 

 

Som følgje av tilfellet ved Gjensidigegården er det fleire nærkontakter i Vestre Slidre. Desse er sett i karantene og er/blir testa.  Aktuelle personar blir kontakta for testing.

Grunna framleis uavklart smittesituasjon med nærkontakter i barnehage og skule, vil 2., 5. og 6. klasse ved Vestre Slidre skule, og heile Røn naturbarnehage vere i ventekarantene torsdag.

Det vil seia ingen kontakt med andre enn dei barnet bur saman med,  inntil prøvesvar føreligg.

Familien elles er ikkje i karantene. Ventekarantene betyr vanlegvis ein til to dagar.

Nærare beskjed kjem i løpet av  torsdag.

Kulturhuset inkl. trimrom vert stengt onsdag, torsdag og fredag grunna framleis uavklart smittesituasjon.

Kulturskulen opprettheld 1:1 undervisning etter nærare avtale mellom elev og lærar. 

Grunna framleis uavklart smittesituasjon stenger me for besøk av pårørande ved sjukeheimen inntil vidare.

  Som følge av tilfellet ved Gjensidigegården er det flere nærkontakter i Vestre Slidre. Disse er satt i karantene og skal testes. Situasjonen er foreløpig uavklart. Aktuelle personer blir kontaktet for testing. Situasjonen medfører også at Røn barnehage og trinn 2. og 5. ved Vestre Slidre skule settes i ventekarantene. Ventekarantene gjeld nærkontakter. Husstandsmedlemmar er ikkje i ventekarantene, men oppfordrast til å vera merksame på symptom. 

  Aktivitet i kulturhuset avlyses i kveld 16. mars.

   

  Forvirra av det nye omgrepet ventekarantene?

  Dei nye virusa smittar lettare, så vi må setje fleire i karantene frå start.

  • Nærkontakt til smittetilfelle = karantene i 10 dagar + test inn og ut av karantene.
  • Nærkontakt til nærkontakt = ventekarantene inntil nærkontakt har fått negativt svar på fyrste test.
  • Ventekarantene = kortvarig karantene

   

  Måndag 15.03 var det skifest på Vaset stadion! Barnas skileker, Vestre Slidre IL og Joker Vaset arrangerte skirenn for barna i kommunen i nydelig ver og vakre omgjevnader. Tusen takk til alle som bidro til eit flott arrangement! Deltakarane gjorde ein spesielt imponerande innsats.

   

  Etter råd frå FHI er vaksinasjon med AstraZenca-vaksinen sett på pause. Planlagt vaksinering 12. mars utgår. Ny innkalling vil bli sendt når nye opplysningar ligg føre.

   

  Hasna (38) har teke førarkort for fyrste gong, i snøføyk og 27 minusgrader. Ho passerte milepælen 21. januar 2021. Med stor takk til venninnene Maren og Inger Johanne.

  No slepp ho å haste opp bakkane i Slidre før skulen for å levere minstemann i barnehagen, som heng etter som eit slips i vind, der ho småjoggar i bobledress i den tjukke snøen og det kalde veret. Dette er noko anna enn Aleppo.

  Kommunestyret tilsette i møte 08.03.21 Rolf Stalenget som ny kommunedirektør i Vestre Slidre kommune.

   

  Fagernes legesenter har felles koronatelefon og testing for kommunene Vestre Slidre, Øystre Slidre, Etnedal og Nord-Aurdal i helgene frem til påske. Koronatelefonen (48 27 49 56) har åpent mellom kl. 14 og 15. Testing ved behov.

  Forslag til områdereguleringsplan for Vaset sentrum er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 16. april 2021.

  Frå skulestart august 2021 er det vedteke at alle elevar ved Vestre Slidre skule skal ha 5 dagar skuleveke. Kvar måndag vil 1. og 2. klassingane ha kultur-SFO frå kl 14.00-14.45. Det vil vera felles heimkjøring for alle elevane på skulen kl. 14.45. Kultur-SFO for 1. og 2. klasse er eit flott, frivillig og gratis tilbod, men dersom ein ikkje vil nytte seg av det, må føresette hente eleven kl 14.00. Vi ynskjer at dei som ikkje vil nytte seg av tilbodet skuleåret 21/22 gir skulen tilbakemelding på telefon 61345110 innan 1. juni-21.