Kurs for fagpersoner og foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 -19 år.

Valdres Arbeidssenter as kan gje deg tilpassa arbeid. 

  

Verktøykvelden som skulle ha vore i Plassen den 14. november er dessverre avlyst.

I dag kl 7.15 markerte Kulant AS at de startet opp virksomheten på Fosheim. Kl 8 var de operative med ca 30 operatører, IT-folk og ledere, etter en stor innsats for å komme på plass. To av gutta hadde arbeidet i hele natt. Vegger er tatt ned, nye malingstrøk er lagt, nye kabler er på plass og alt skal fungere fra første stund. Det er artig å oppleve et slikt pågangsmot med unge folk – sannsynligvis lavest gjennomsnittsalder av alle større bedrifter i Valdres. Eivind og Hege Fosheim fikk takk for hjelp og endringsvilje.

Fra kommunen ønsker vi velkommen og lykke til.

Hilsen Eivind ordfører.

«Få fleire følk hit, litt um sen, på tomme bruk, i kvar ei grend» Det er målet til det treårige prosjektet «Huga på gard» vi har saman med Vang.

 

 

En gjeng fra miljøarbeidertjenesten i Vestre Slidre ville utfordre seg som et team og meldte seg i år på et terrenghinderløp kjent som «Totens tøffeste».

Vestre Slidre kommune er no i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Prosessen tek for seg kvar me kan tenkje oss å ha  bustadtomter, næringstomter eller hyttetomter. Dermed omfattar prosessen både bygda og fjellet.

 

 

Det er tid for fakturering av kommunale avgifter, og me ynskjer i den forbindelse å minne om at Vestre Slidre kommune har digitalisert fakturautsendinga. Meir informasjon finn du her (PDF, 87 kB).

Valresultatet i Vestre Slidre er no klart. Frammøteprosenten ved kommunestyrevalet var 65,3%. For fylkestinget var frammøteprosenten 58%.

 

 

 

På valdagane kan du berre stemme i den kommunen der du er innført i manntallet. I Vestre Slidre kommune er vallokalet i Vestre Slidre kulturhus.

Opningstider
Søndag 8.september kl. 13.00 - 18.00
Måndag 9.september kl. 10.00 - 18.00

Valkort
Det er ein fordel, men ikkje nødvendig, at du tek med valkortet ditt når du skal stemme.

Legitimasjon
Valloven krev at ein veljar som er ukjent for stemmemottakaren skal legitimere seg. Du bør derfor ha med deg legitimasjon.

Valresultat
Valresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 blir å finne på valgresultat.no etter kl.21.00, måndag 9.september. Nettstaden blir fortløpande oppdatert etter kvart som resultata kjem inn.