Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps skal ha snøskredøving i området Vaset laurdag 22 februar.

Jf. vedtak i Kommunestyret 13.02.20.

Alle grunnskuleelevar som har skuleveg inntil 4 km frå skulen, og der det ikkje er gang- eller sykkelveg, får fri skuleskyss mot søknad.

Vedtaket er gjeldande frå og med skuleåret 2020 - 2021

Arbeidet med å rekruttere meddommarar for ny periode (2021 - 2024) har starta. Innan 01.juli 2020 skal det veljast meddommarar til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Lenke til søknadsskjema finn du nederst i artikkelen.

Telenor bekreftar no kl. 19.20 at feilen er retta, og at mobilnettet fungerer som det skal. Me vonar at ingen vart skadelidande. Takk til Valdres Brann og redning, Røde Kors, ambulansestasjon i Ryfoss og sjukeheimen i Vestre Slidre som held opne dører i tilfelle nokon trong telefon.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader og støler er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eigedom. Antallet piper vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle eigarar på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Visit Valdres har laga ei innbyggerundersøking for fastbuande i Valdres, knytta til arbeidet med å bli eit bærekraftig reisemål.

Me oppmodar alle innbyggjarar til å svare på undersøkinga.

Meir informasjon og lenke til undersøkinga finn du her.

Har du rundball lagra langs vegen, vær venleg og set opp gjerde eller fløt dei vekk frå vegkanten.

 

 

Luciadagen vart feira med luciatog og lysfrokost i både Slidre og Røn barnehage i dag.

Høre/Vestre Slidre Røde Kors heldt i november kurs for dei barnehagetilsette i kommunen.

Kurshaldarane Julie Høyme Einang, Ole Høyme Einang og Morten Eide engasjerte på ein god måte, tusen takk. 

Vestre Slidre kommune inviterar alle over 75 år til deler av Vestre Slidre Skule sin avslutningskonsert før jul, torsdag 19/12 kl. 11-13.