Barnehageplass 2023–2024

Søknadsfrist for årets hovudopptak: 1. mars 2023
 

Alle som ynskjer barnehageplass eller endring av plass må søke elektronisk.

Link til søknadsskjema og informasjon om barnehagane finn de her.
(https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/barnehage-og-skule/barnehage/)

På denne sida finn du også informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.