Eigedomsskatt - merk feil epostadresse i brevutsending

Retaksering eigedomsskatt Vestre Slidre kommune 2024.

Kommunestyret har vedteke at Vestre Slidre skal gjennomføra ei ny allmenn taksering av eigedommane i kommune. 

Takseringsarbeidet vil bli gjennomført i frå midten av april til og med september. Alle eigarar av eigedom i Vestre Slidre vil få skrifteleg informasjon om takseringsarbeidet i løpet av april, enten digitalt enn via brev.

Kommuna har inngått samarbeid med takseringfirma Verditaksering Kjell Larsen AS. Dette er ei utvending synfaring, og eigar treng ikkje vera med på synfaringa. 

Takstfolka vil vera godt synlege med gule vestar, og ha eige Id-kort frå Vestre Slidre kommune.

Meir informasjon vedrørande eigedomsskatt for Vestre Slidre kommune, sjå lenke:

https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/eigedomsskatt-i-vestre-slidre/

Kontakt vedrørande eigedomsskatt: eigedomsskatt@vestre-slidre.kommune.no (NB. Dette er rett epostadresse. I brevet som er sendt ut har det sneket seg inn en liten feil i epostadressa som er oppgitt.)

Skjema eigedomsskatt: https://www.vestre-slidre.kommune.no/handlers/skjema.ashx?skjemaid=29&MId1=3372