Byggestopp Vasetområdet

Vestre  Slidre kommune innførte frå 14.11.22 byggestopp for Vasetområdet som soknar til Vaset Renseanlegg for bygg som skal kople seg på anlegget. Dette fordi renseanlegget over tid har hatt problem med å overhalde rensekrava.

Byggesøknader som har kome inn til kommunen etter dette, og nye søknader innafor dette området vil difor inntil vidare bli avslått med bakgrunn i dette.

Det vil bli gjort ein ny vurdering av om byggestoppen kan opphevast 1. mai. Oppheving føreset at   Vaset Renseanlegg  fungerer tilfredstillande og innafor krava.

Skal du bygge, rive eller endre?

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldande reguleringsplan/kommuneplan. Planen innheld bl.a. opplysninger om planføresegn for området, og kan vere avgjerande i forhold til om bygget kan førast opp eller ikkje. Ved tvil om gjeldande planstatus - ta kontakt med byggesaksavdelinga.

Byggjesaksavdelinga er åpent for henvendelser/besøk tirsdag, torsdag og fredag.

Alle byggereglar finn du hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Vi oppfordrar alle som søkjer, både profesjonelle og privatpersonar, til å bruke digitale søknadsløysingar for byggesak. Les meir om dette her: https://dibk.no/tjenestene

Henvendelser på epost:  skriv inn Gnr. og Bnr. i emnefeltet. 

Hvis tiltaket (bygget) skal ha innlagt vatn og avløp, skal det også sendes inn søknad om utslepp. Søknad om tiltak blir ikkje behandlet før søknad om utslepp er komplett.

Kontaktinfo

Frode Holløkken Lyngmo
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 46 90 31 77
Gunnar Kværne Amundsen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 90 85 54 32