Skal du bygge, rive eller endre?

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldande reguleringsplan/kommuneplan. Planen innheld bl.a. opplysninger om planføresegn for området, og kan vere avgjerande i forhold til om bygget kan førast opp eller ikkje. Ved tvil om gjeldande planstatus - ta kontakt med byggesaksavdelinga.

Byggjesaksavdelinga er åpent for henvendelser/besøk tirsdag, torsdag og fredag.

Alle byggereglar finn du hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Vi oppfordrar alle som søkjer, både profesjonelle og privatpersonar, til å bruke digitale søknadsløysingar for byggesak. Les meir om dette her: https://dibk.no/tjenestene

Henvendelser på epost:  skriv inn Gnr. og Bnr. i emnefeltet. 

Hvis tiltaket (bygget) skal ha innlagt vatn og avløp, skal det også sendes inn søknad om utslepp. Søknad om tiltak blir ikkje behandlet før søknad om utslepp er komplett.

Kontaktinfo

Knut Kjøs Egge
Byggjesaksbehandlar privat VA
E-post
Telefon 61 34 50 00