Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.

 

Nytt lagerbygg/garasje for uteseksjonen er no ferdigstilt. Bygget ligg mellom Slidrevegen og gangvegen ned mot E16 og Slidrefjorden, sør for tidlegare Slidre renseanlegg.
 

Landbruksvikaren er ledig og i full sving. Kontakt landbrukskontoret v/ Anne Marie Mørstad,
telefon 613 45138.

Kommunestyret i Vestre Slidre gjorde den 20. desember 2018 vedtak om at det skulle løyvast kr. 50,- pr. rundball i transportstønad for kjøp av rundball utanfor Valdres, oppad begrensa til 500 stk. rundball pr. føretak.

Sjå bildene frå 4. dagsfesten for unge vaksne på Sekskanten!

Landbruket er ei viktig næring i Vestre Slidre. Det er store summar som kvart år går ut til næringa gjennom landbrukskontoret i kommunen. Under ser du ei oversikt over dei viktigaste ordningane som går  til bøndene gjennom kommunen.

Hørt om "makerspace"? Valdreskommunene har et felles prosjekt i gang denne vinteren. Tanken bak er at vi ville være tjent med om næringslivet i dalen får flere ben å stå på. Det er stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt at «våre» folk får kompetanse på disse tingene.

Vestre Slidre kommune har gleden av å invitere deg som er mellom 20 og 30 år (fødselsår 88-98, avgangselevar ved Slidre skule) til 4. dagfest for unge vaksne i Vestre Slidre!

"Snakk om å kome i rette gløtten", sa William Holden og Lars Moe Westgård då læringssenteret besøkte Arbeidskraft Valdres ein dag. Utgangspunktet var å sondere om vi fann noko felles å samarbeide om.

Kommunestyret vedtok  i møte 8.11 å leggje legge framlegg til «Forskrift om vatn- og avløpsgebyr i VestreSlidre» ut til høyring med høyringsfrist 10. desember 2018.