Ein elev ved skula har testa positivt, 16.11. Eleven er nærkontakt.
Tre elevar ved skula har testa positivt. Ein den 14.11 og to den 15.11. Alle tre var nærkontaktar

Med bakgrunn i fleire smittetilfeller siste 14 dager knytt barn og unge  vil vi gå ut med ei generell oppfordring til dei som driv med aktivitetar på fritida. Vi ynskjer å legge til rette for at aktivitetar skal halde fram for barn og unge innafor  trygge rammer. Vi ber derfor om at det blir lagt til rette for godt smittevern og gjerne gruppedeling der det er mogleg.

2 voksne testet positivt 13.11. Begge var nærkontakter

  • Laurdag 13. november frå kl. 12.00-14.00
  • Syndag 14. november frå kl. 18.00-20.00

Ta kontakt på tlf: 941 39 676

Smittesituasjon:

Ein vaksenperson har testa positivt etter innreise den 11. november. To elevar på mellomsteget har testa positivt den 12. november. Heile klassa blir testa med hurtigtestar heime no.

Tiltak:

Gitt utviklinga i andre kommunar, ei føre var haldning, at det generelt og hjå oss er aukande smitte med fleire involverte og noko usikre smittevegar, innfører kommunen fyljande tiltak:

  • Gult nivå i skulen komande veke.
  • Det er sterkt anbefalt å bruke munnbind for besøkande på legekontoret, Bergtun og sjukeheimen
  • Det er krav om ein meter avstand for besøkande til Plassen.
  • Vanlege smitteråd, vask eller sprit hender ofte, hald avstand og hald deg heime om ( -… det som står no. )

Utviklinga vidare:

Kommunen føl utviklinga nøye med tanke på det blir behov for nye tiltak, eller om dei ein har innført kan lempast på.

 

 

Det er aukande smitte i Valdres. Vestre Slidre hadde 9.11 to positive tester for covid 19. Det er viktig at alle fortsatt tester seg ved symptomer.

-vær heime om du er sjuk

-vask hender ofte eller bruk handsprit

-Ikkje hoste/nyse  på andre, bruk papir eller albuekroken

-test deg om du får symptomer , også om du er vaksinert.

 Ring Slidre legesenter 61344790 for råd/avtale eller bruk ein heimetest

Ved positiv hurtigtest

Dersom du tar en hurtigtest enten som del av massetesting eller på eget initiativ, må en positiv hurtigtest følges opp med ny PCR-test ved teststasjon. Ring Slidre legesenter for avtale 61344790. PCR-test er standard testmetode ved teststasjonen og tas i fremre nese og prøven sendes inn og analyseres på laboratorium. PCR-test må tas på en teststasjon.

Du må gå i isolasjon til du har fått prøvesvaret. Ubeskyttede (ikke-vaksinerte) og barn (selv om de er del av massetesting) i samme husstand, må også i karantene frem til prøvesvar er mottatt. Ved positiv PCR-test blir kommuneoverlege/ smitteteamet automatisk varslet, og de vil ta kontakt med deg og gi informasjon om hva du skal gjøre videre. 

Her kan du sjå ein video om korleis du utfører heimetest (hurtigtest)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDusIOf3Zo0

 

Vestre Slidre kulturhus 18.november, kl 19.00

Bo Lindblad fra Antidoping Norge kjem til kommunen for å halde foredraget;

«Jeg-bra nok?».  

Etiske og moralske spørsmål som motiv for bruk av kosttilskudd relatert til trening, problemstillingar knytt til dopingmisbruk i samfunnet og fokus på kroppsideal står sentralt i foredraget.

Hovedfokus vil vera på folkehelse.

Som verkemiddel nyttast film, bilete, forskningsbasert kunnskap og informasjon frå brukarmiljøa.

Foredraget varar ca. 40-60 min.

Elevane frå 7.kl til 10.klasse vil få foredraget i skuletida same dag.

Foredraget er organisert i samarbeid med Vestre Slidre kommune v/skulen, kulturkontoret politikontakt og Vestre Slidre idrettslag.

For å ha oversikt over kor mange som kjem, ynskjer vi ei tilbakemelding.

Meld deg på ved å sende namn og telefonnummer til denne e-postadressen:

vestre.slidre.skule@vestre-slidre.kommune.no

 

Frist for tilbakemelding er måndag 8.november

Kommuneplanens arealdel er no ute til 3. gongs høyring og offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 5. januar 2022.

Valdres Næringshage, SIVA og Handelshøyskolen BI samarbeidar for å tilby kurs i styrekompetanse i Valdresregionen og omegn.

For informasjon sjå: Styrekompetanse - Valdres og omegn | BI. Søknadsfrist; 20. desember 2021.

 

 

Eit attraktivt sentrum gjev grunnlag for bulyst og møteplassar for folk i alle aldre. Kva skal til for å utvikle Slidre sentrum til ein god stad å vera og bu? Korleis kan vi legge til rette for at lokale firmaer vil bidra i utviklinga?

Tid: 2. november 2021 kl. 08.00 – 09.30. Frukost startar kl 07.30
Stad: Kommunestyresalen, Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16