Som følge av Jordbruksavtalen 2019 blir det mulig å søke på tilskudd for miljøvennlege spredemetoder for husdyrgjødsel som har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk ( til og med indirekte lystgassutslipp) og luktproblem.

Lenke til Regionalt miljøtilskott

Beredskapsplan mot akutte rovviltskader på beitedyr i Vestre Slidre kommune er godkjent i kommunestyret den 20.06.2019.

Lenke til beredskapsplanen (PDF, 605 kB) 

Vestre Slidre kommune deltek i årets barkbilleregistrering. Dette blir gjort for å samanlikne bestanden av granbarkbiller frå år til år.

Skogsgruppa rydder skog for kommunen og tar også på seg oppdrag for hytter og i hager mot å få tømmeret. Gruppa er kjent i lokalmiljøet og er en god tilbyder av kortreist lokal ved.

Vestre Slidre kommune har teke i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Denne veka var det stor entusiasme hjå dei tilsette i heimetenesta i Vestre Slidre kommune. Forslaget og initiativet om å kjøpe to el-syklar kom frå dei tilsette. Hilde, Ida og Britt ser på frisk luft og fysisk aktivitet som ein ekstra bonus på vaktene sine no framover. Vi er og fornøyd med å ha «kortreiste syklar» frå lokalt næringsliv både på Intersport på Vaset og i Skørn.

Dei øverste tomtene i Sponbakkadn har hatt for dårleg vasstrykk til at dei kan byggast på. Dette vil det i løpet av hausten bli ei ordning på!

 

Læringssenteret har hatt fokus på at frivillig arbeid er viktig i Norge og for bygda vår. Vi tok vi kontakt med Slidre Sokneråd, som vart glade når vi ville rake på kyrkjegarden. Vi samla 21 sekker med lauv!
Vi rakk ikkje heile kyrkjegarden, så vi vil med dette oppfordre andre til å gjere det same som oss.


 

I samband med realfagssatsinga i Vestre Slidre var nærare 50 barnehagebarn og småskuleelevar samla på biblioteket denne veka for å vere med på ein spennande fysikktime med Anja Røyne. Anja er kjend frå radioprogrammet «Babels Tårn» på P2, og i 2018 fekk ho Brageprisen for boka «Menneskets grunnstoffer».

Dei fleste utgravingar i Norge skjer i samband med veg og jernbane, men her har man fått finansiert ein mindre utgraving for å bli meir kjend med kva som er under torva. Som bilete viser så fann dei spor etter verksemd voneleg frå før vikingtid. Ei kokegrop eller eit gravminne? 5.-klassane frå Slidre skal å sjå på funna i dag.