Landbruksdirektoratet

Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her.  Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

I september får 800 utvalte i Vestre Slidre tildelt spørjeskjema frå Østlandsforskning. Skjema blir levert på døra i veke 36 og 37. Tema i undersøkinga er helse og levekår.
Me oppfordrar alle utvalte til å delta!

Valdres brann

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak:
Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med mandag 13. august kl. 12.00 i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Vang og Etnedal.

 

 

Stipend frå legatet kan gjevast til studentar frå Vestre Slidre som studerer landbruk eller biofag ved universitet eller høgskule. Studiet må ende opp med master- eller bachelorgrad innafor dei aktuelle faga. Same person kan søkje stipend inntil 3 år. For meir informasjon kan leiar for legatet Birger Haugen kontaktast på tlf. 412 22 760.

Skriftleg søknad saman med karakterutskrifter eller stadfesting på studieplass ved aktuell studiestad sendes til Birger Haugen, Ellestadvegen 265, 2967 Lomen.

Søknadsfrist: 01.09.2018.

Som ein konsekvens av den lange turkeperioda vi er inne i, er det er i tillegg til eksisterande stasjonar for uttak av vatn, etablert tappestasjonar. Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta:

Korn og gras

Landbruksdirektoratet sine sider kan du no hente ut oppdatert Informasjon om klimabetinga skader i landbruket.

Sjå linken under som gjeld viktig informasjon til produsentar om berging av fôrressursar
 
 

 

 

 

 

Vestre Slidre kommune vil informere om beitende husdyr, som benytter våre naturressurser og som pleier vårt kulturlandskap.

  • Vis hensyn til beitende husdyr.
  • Ikke oppsøk storfeflokker. Ku med kalv kan reagere aggressivt hvis ukjente er for nære.
  • Hund skal holdes i bånd. Kommunen har utvidet båndtvang, fra 1.april til 10.oktober.
  • Hvis storfe vil angripe hund, så slipp hunden løs.
  • Det er ikke lov å sette opp strømførende gjerde rundt eiendom hvis det ikke er daglig tilsyn.

 

Valdres brann

Forbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves frå kl. 1300 i dag.

Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet: Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Opphevingen av totalforbudet i nevnte kommuner, innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 15.6.2018.

 

Logo - SvarUT

Vestre Slidre tar i bruk tjenesten SvarUt for å sende post til innbyggerne på en sikker og rask måte. De som ikke er elektroniske vil fremdeles motta post på papir, men vi oppfordrer så mange som mulig til å bli med på den digitale bølga. Les mer om ordninga her!