12 flotte deltakarar frå Vestre Slidre og Vang deltek på kurset «Bra Mat for bedre helse». Frisklivssentralane i Vestre Slidre og Vang samarbeider om å arrangere kurset, som består av fire kurskveldar over fleire veker. Mellom kurskveldane jobbar deltakarane med eigne mål og endringar i kosthaldet sitt. Tre av fire kveldar er gjennomført til no, med både teori og praktisk matlaging.

Fokuset gjennom kursperioden er å bli kjent med kostanbefalingane til Helsedirektoratet og  endringar ein kan gjera for å få eit sunnare kosthald.

Me ser fram til siste kurskveld med engasjerte og trivelige deltakarar!

Nytt kurs blir arrangert til hausten. Ta gjerne kontakt med Frisklivssentralen i Slidre på
tlf: 97617406 om du vil melde deg på eller ynskjer meir informasjon om kurset og tilboda til Frisklivssentralen.

Dato: torsdag 21. mars, 2019.

Tid: kl. 17.30-21.00

Stad: Høre samfunnshus

Kursleiar: Diabetessjukepleiar Tilla Landbakk

Tirsdag 19. februar var det godkjenningsmøte for Vestre Slidre kommune som trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Hogsten i Vestre Slidre har vore jevnt over bra dei siste åra. Med aukande prisar på tømmer siste året, har det ført til at ekstra mange vil hogge!

Her på Brennabu er året godt i gang. Denne uken er det vel 100 elever fra tettbygde strøk i Sør-Norge. Glade elever boltrer seg i ny snø og flotte skiløyper. Her i Vestre Slidre kommune får de opplevelser for livet!

Vestre Slidre kommune hadde frå 2014 til 2016 eit sjukefråvær på om lag 7,5 %. I 2017 nådde sjukefråværet 9,3 %, og det er flott å kunne sjå ei markant nedgang i fråværet til 2018 som enda med eit sjukefråvær på 6,1 %.

Tilboda til Frisklivssentralen er i full sving etter nyttår! Bassengtreninga måndagar er særleg populær. Førre veke møtte 17 sprekingar opp til variert trening i varmt basseng.

Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.

 

Nytt lagerbygg/garasje for uteseksjonen er no ferdigstilt. Bygget ligg mellom Slidrevegen og gangvegen ned mot E16 og Slidrefjorden, sør for tidlegare Slidre renseanlegg.
 

Landbruksvikaren er ledig og i full sving. Kontakt landbrukskontoret v/ Anne Marie Mørstad,
telefon 613 45138.