Fritid

Her kan du lese om fritidstilbod for barn og unge i Vestre Slidre kommune.

NYHEIT!
 

Psykisk helse og kulturkontoret vil i samarbeid dekke tre dagar i Vaset skiheiser for barn og unge frå 5. til 10.klasse som er busette i Vestre Slidre kommune. 
 

Det var over 30 stk. 5-10. klassingar som deltok på tilbodet første gong.

Desse dagane er det tilbod om gratis kjøring for dei som ynskjer det:

Syndag 15. januar kl. 10.00-16.00

Syndag 12. februar kl. 10.00-16.00

Laurdag 11. mars kl. 11.00-16.00

Det vil vera moglegheit for å leige utstyr gratis.

Det vil vera på eige ansvar å delta, men ungdomsarbeidarane, Katrine og Ruben, vil vera tilstades.

Vi må ha påmelding på kven som ynskjer å delta på desse dagane. Send difor mail til Katrine: Katrine.bendiksen.opheim@vestre-slidre.kommune.no

Opplys også i eposten om du treng utstyr.

Aktivitet for dei aller minste

Småbarnstreff:
Det blir arrangert småbarnstreff (PDF, 177 kB) kvar veke. 
Tema varierer frå sang til symjing. 

Aktivitet for barn 

"Ut på tur":
Annakvar måndag er det "UT PÅ TUR" for 4. klassingane.
Her kan du lese om ut på tur (PDF, 173 kB) for skuleåret 2021/2022.

Aktivitet for ungdom 

Vi har ein eigen ungdomsklubb Løfte
Ungdomsklubben er open kvar onsdag kl. 18-21.

I ungdomsspalten (PDF, 635 kB) kan du lese meir om aktiviteter som vart arrangert for ungdom skuleåret 2021/2022.

Felles 

Det er mange idretts- og treningstilbod i Vestre Slidre. 

Friluftsliv er ein viktig del av livet i Vestre Slidre. For å hjelpe alle innbyggjarar til å bruke naturen har vi laga BUA. Her kan du låne turutstyr. Vi har til dømes telt, fiskeutstyr, sykler og ski. Bua er open torsdagar kl. Kl 15.30- 17.30.

 

Her finn du haustprogram (PDF, 217 kB) for Kultur og frivilligheit med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper.