Velkommen til Vestre Slidre skule

Vestre Slidre kommune har ein grunnskule, Vestre Slidre skule, som er ein kombinert barne-og ungdomsskule. Skulen har om lag 210 elevar og 40 tilsette.

Vår visjon er "Vestre Slidre skule - ein skule for alle, med blikk for den enkelte." Våre elevar skal føle seg verdifulle og verdsette for den dei er. Elevane skal møtast med respekt, omsorg og tillit. Våre elevar skal oppleve meistring gjennom å bli møtt med krav og forventningar ut frå eigen ståstad.

Skulen ligg sentralt til i tettstaden Slidre. Her har vi god plass til variert aktivitet og læring både inne og ute. Vi har eit variert uteområde med ballbinge, BMX-park, turnstativ, grillhytte og aktivitetsparken Tarzanjungelen.

Skulen har eit nært samarbeid med kulturskulen, som ligg vegg i vegg med skulen. Saman arrangerer vi mellom anna felles sommaravslutning. Dei tilsette i kulturskulen bidreg også inn i skulen sin KorArti-konsert før jul.

Elevane i 1.-3. klasse har eigen I-pad, og i 4.-10. klasse har dei eigen PC. Vi har også nye digitale skjermar i alle klasserom.

Vestre Slidre skule ligg landleg til, og har flotte område for friluftsliv. Skulen har samarbeid med fjellstyret, Vestre Slidre Jeger og fiskarlag, landbrukskontoret og Brennabu leirskule som gir oss tilbod om aktivitetar for ulike klasser gjennom skuleåret.

Skulen har tre satsingsområder. Alle tilsette jobber med trygt og godt skulemiljø, 1.7. klasse med elevmedverknad og 8.-10. klasse med vurdering.

Føresettportalen

Vestre Slidre skule nyttar Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. Dette er kommunikasjonsplattformen mellom heim og skule. Systemet skal nyttast til mellom anna meldingar og fråversregistrering. Elevens personvern skal ivaretakast og føresette må difor ikkje sende sensitiv informasjon i meldingar til skulen. Føresette ved skulen må logge seg inn i føresettportalen For deg som er ny: Visma Flyt Skole har både ein webversjon og app:
                                   ​​​
Visma Fly Skole webversjon
Gå inn på https://skole.visma.com/vestre-slidre/
og logg inn med ID-porten. 

Visma flyt skole Foresatt - app 
Last ned appen fra App store (Iphone) eller Google Play (android).

For anna informasjon har Vestre Slidre skule har også sin eigen facebookside du kan følge med på.

Skulerute

Her finn du barnehage og skulerute for 2022-2023 (PDF, 51 kB)

Skulestart

Her kan du lese om skulestart (PDF, 91 kB) og kva du må gjere om du ønsker utsett skulestart, tidelgare skulestart eller fritak frå opplæringsplikta i grunnskulen. 

Skuleskyss

Her kan du lese om skuleskyss (PDF, 43 kB) og retningslinjer for skuleveg i Vestre Slidre kommune. Elever som blir innvilga fri skuleskyss, og som benytter buss, får tildelt skysskort. Elevar som har skuleskyss med drosje har ikkje skysskort. Elever i 1. klasse får refleksbrikke som skyssbevis. Elevane skal alltid ha med skysskortet når dei skal kjøre buss. Skysskort blir delt ut på skulen. Sjå elles under www.innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole

Skulemjølk

Skulen er med på TINE si abonnementsordning Skolelyst. Der kan føresette bestille skulemjølk og andre produkt. Bestilling gjer de her: http://www.skolelyst.no   

Elevpermisjon

Her kan du lese meir om elevpermisjon (PDF, 81 kB). Kontaktlærar kan gje permisjon inntil 3 skuledagar. Rektor kan gje permisjon inntil 10 skuledagar. Føresette søker om dette i visma.

Trygt og godt skulemiljø

Her finn du ordensreglement for skulen (PDF, 308 kB) 
Vi har ein plan for trygt og godt skulemiljø (PDF, 459 kB)
Du finn meir informasjon på Null mobbing

Andre nyttige lenker

PPT
Valdres vidaregåande skule

Kontaktinfo

Vestre Slidre skule
E-post
Telefon 61 34 51 10

Telefon (SFO)
46840114

 

Janne Opheim
Rektor
E-post
Telefon 61 34 51 10
Knut Magne Børve
Assisterande rektor
E-post
Mobil 61 34 51 10

Adresse

Vestre Slidre skule
Slidrevegen 17
2966 Slidre

Kartpunkt