Sjå bildene frå 4. dagsfesten for unge vaksne på Sekskanten!

Landbruket er ei viktig næring i Vestre Slidre. Det er store summar som kvart år går ut til næringa gjennom landbrukskontoret i kommunen. Under ser du ei oversikt over dei viktigaste ordningane som går  til bøndene gjennom kommunen.

Hørt om "makerspace"? Valdreskommunene har et felles prosjekt i gang denne vinteren. Tanken bak er at vi ville være tjent med om næringslivet i dalen får flere ben å stå på. Det er stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt at «våre» folk får kompetanse på disse tingene.

Vestre Slidre kommune har gleden av å invitere deg som er mellom 20 og 30 år (fødselsår 88-98, avgangselevar ved Slidre skule) til 4. dagfest for unge vaksne i Vestre Slidre!

"Snakk om å kome i rette gløtten", sa William Holden og Lars Moe Westgård då læringssenteret besøkte Arbeidskraft Valdres ein dag. Utgangspunktet var å sondere om vi fann noko felles å samarbeide om.

Kommunestyret vedtok  i møte 8.11 å leggje legge framlegg til «Forskrift om vatn- og avløpsgebyr i VestreSlidre» ut til høyring med høyringsfrist 10. desember 2018.

 

No er gravearbeidet med VA-prosjektet i Ålfjell i full gang. Biletet viser maskiner frå Kroon Maskin AS som nå har avdekka fjell i nedre del av traseen. Fyrste del av prosjektet skal være klart hausten 2019.

Kvardagsrehabiliteringsteamet i Vestre Slidre har no arbeidd med kvardagsrehabilitering eitt år, og har sett teorien ut i praksis. Til no har fire brukarar fått kvardagsrehabilitering, auka si sjølvstendigheit og livskvalitet.

Onsdag 17. oktober var det i tidsrommet fra kl. 0925  til kl. 1225 betydelige problemer med telefonlinjer og mobildekning i området rundt Slidretun. Årsaken til dette ligger trolig i at en basestasjon for mobildekning, fasttelefoni og fiber falt ut i dette tidsrommet. Kommunen vil ta kontakt med eier av basestasjonen for å unngå at slike hendelser gjentar seg.

Det er storstilt utbygging av vatn- og avløp til eksisterande og nye hytteområder i Vasetområdet for tida. På bildet ser me avd.leiar Sigurd Aune Flatmo fylgjer med på borringa ved Langøddin.