SØKNADSFRIST 15.juni: Ny søknadsrunde straumstøtte for næringslivet

Vestre Slidre kommunestyre har vedtatt ein straumstøtteordning for næringslivet. Ordninga hadde ein søknadsfrist 5.mai 2023. I formannskapsmøtet 25.mai fatta formannskapet vedtak knytt til dei søknadane som kom inn før fristen.

Formannskapet vedtok vidare å lyse ut ordninga på ny med frist 15.juni 2023. Meir informasjon om ordninga og søknadsskjema finn du her.

Artikkelliste

Viser 211-220 av 221 artikler, side 22 av 23